”Våra uppdragsgivare får stöd i sin digitala vardag. Tillsammans med företagets medarbetare skapar och arbetar vi med de praktiska aktiviteter som leder till måluppfyllnad internt och externt.”

PETER ÖDLING

Vårt Erbjudande

Digital strategi & Vision

Vi skapar digitala strategier tillsammans med våra uppdragsgivare. Företagets affärs- och verksamhetsmål tillsammans med användarnas behov och förväntningar är utgångspunkten. En digital strategi innehåller tydliga mål och beskrivningar av de aktiviteter och handlingsplaner som leder till måluppfyllnad. Strategin kan sedan användas för digitalt transformationsarbete inom hela eller delar av företaget, internt eller externt:

 • Digital strategi och affärsutveckling
 • Förstudier
 • Business cases
 • Innehållsstrategi
 • Omnikanalsstrategier
 • Koncept & prototyper

Ledning & Interim

Stor kunskap inom digitalt i kombination med ett tydligt och närvarande ledarskap är ofta avgörande. Vi leder och stöder digitalt förändringsarbete både i linjen och som projektledare, gärna med agila arbetssätt där vi löpande utbildar företagets medarbetare i digitala metoder. Vi har lång erfarenhet av komplexa verksamheter och projekt och skapar högt värde för våra uppdragsgivare:

 • Projektledning
 • Beställarstöd
 • Produktägare
 • Interimsroller
 • Förändringsledare
 • Utbildare

Processer & Organisation

Kundernas behov och förväntningar ändras i allt snabbare takt. Detta kräver rätt digital kunskap, flexibilitet och kompetensutveckling av medarbetarna. Liksom agila arbetssätt inom hela verksamheten:

 • Rollbeskrivningar
 • Arbetsmetoder
 • Agilt metodstöd
 • Förändringsledning
 • Teambuilding

Analys & Optimering

Det finns mängder av data kring kundbeteenden digitalt och den analoga världen. Bättre kundupplevelser och ökad försäljning kräver att data sammanställs och analyseras på ett meningsfullt sätt. Och att det går att skapa verkliga marknadsaktiviteter med detta som grund. Vi hjälper våra uppdragsgivare med detta:

 • Webbanalys
 • Beteende- & sentimentanalys
 • Optimering
 • Omnikanalsanalyser
 • Monitoring
 • Beslutsstöd i realtid