Do! Digital Management är ett konsultföretag som hjälper ditt företag att växa och skapa lönsamhet i den digitala världen.

Företag behöver ständigt skapa nya värden för sina kunder. Detta kräver mål för den digitala närvaron. Mål som tydligt kopplar till affären och strategier för långsiktig digital närvaro likaväl som aktiviteter som skapar resultat på kort sikt. Samt processer som stöder innovation och snabb, kontinuerlig anpassning till ständigt föränderliga förutsättningar.

Senaste inläggen

workshopbanner

Vårt Erbjudande

Våra uppdragsgivare får stöd i sin digitala vardag. Tillsammans med företagets medarbetare skapar och arbetar vi med de praktiska aktiviteter som leder till måluppfyllnad internt och externt:

  • Digital strategi och affärsutveckling
  • Digital marknadsföring
  • Webbanalys och optimering
  • Innehållsstrategi
  • Förändringsledning
Reporting green

Exempel på uppdrag

Marknadsledande företag i livsmedelsbranschen
– Digital strategi, organisation och arbetsprocesser för en global organisation.

Globalt telekomföretag
– Mätning, analys och aktiviteter för att öka försäljningen i den digitala kanalen.

Affärsbank
– Strategier och förstudier, organisation och innehållsarbete för koncernens olika digitala kanaler

Förlagskoncern
– Digitala affärsmål och instrumentpanel

Våra samarbetspartners