Do! Digital Management är ett konsultföretag som hjälper ditt företag att växa och skapa lönsamhet i den digitala världen.

Våra uppdragsgivare får stöd i sin digitala vardag. Tillsammans med företagets medarbetare skapar och arbetar vi med de praktiska aktiviteter som leder till måluppfyllnad internt och externt. Samt skapar processer som stöder innovation och möjliggör snabb, kontinuerlig anpassning till kundens ständigt förändrade behov.

Senaste inläggen

Vårt Erbjudande

Våra uppdragsgivare får stöd i sin digitala vardag. Tillsammans med företagets medarbetare skapar och arbetar vi med de praktiska aktiviteter som leder till måluppfyllnad internt och externt:

  • Digital strategi & Vision
  • Ledning & Interim
  • Processer & Organisation
  • Analys & Optimering

Exempel på uppdrag

Marknadsledande företag i livsmedelsbranschen
– Digital strategi, organisation och arbetsprocesser för en global organisation.

Globalt telekomföretag
– Mätning, analys och aktiviteter för att öka försäljningen i den digitala kanalen.

Affärsbank
– Strategier och förstudier, organisation och innehållsarbete för koncernens olika digitala kanaler

Förlagskoncern
– Digitala affärsmål och instrumentpanel

Våra samarbetspartners